==============

CEBUANO

Yutang tabunon
Mutya nga masilakon
Putling bahandi
Amo kang gimahal

Mithing gisimba
Yuta s'mga bayani
Sa manglulupig
Pagadapigan ka

Ang mga bungtod mo ug lapyahan
Ang langit mong bughaw
Nagahulad sa awit, lamdag sa
Kaliwat tang gawas

Silaw sa adlaw ug bitoon
Sa nasudnong bandila
Nagatimaan nga buhion ta
Ang atong pagkausa

Yutang maanyag, duyan ka sa pagmahal
Landong sa langit ang dughaan mo;
Pakatam-ison namo kon maulipon man
Ang mamatay sa ngalan mo.

==============

AKLANON (AKEANON)

Banwang haeangdon
Onga't Adlaw nga Oriente.
Sa imong dughan
Ro kaeayo gadabdab.

Banwa it gugma;
Duyan it baganihan.
Ro mga sumaeakay
Indi makaeapak.

Sa asul nga eangit, sa agahon
Sa bukid, sa eawod,
Ring binaeaybay gasiga,
Sa mahae nga kahilwayan.

Ro kasiga king bandera
Gatao't pwersa sa kadaeag-an.
Maski hin-uno ring bituon, ring adlaw
Owa't pagkapaeong.

Eugta't kalipayan, eugta it pagmahae.
Sa imong sabak himaya ro pangabuhi.
Gloria para kamon nga maghaead it dugo
Kon kimo may magsipaea.

==============

BIKOL (NAGA DIALECT)

Dagang namo-motan
Aki ka nin sirangan
Tingraw niyang malaad
Nasa si-mong daghan.

Rona kang mawili
Nagimatan bayani
An mansalakay
Dai ka babatayan.

Sa si-mong langit, bukid
Hayop kadagatan siring man
Nagkukutab nagbabanaag
An si-mong katalingkasan.

Simong bandera na nagkikintab
Sa hokbo naglayaw
Dai nanggad mapapara
An simong bitoon Aldaw.

Dagang nawilihan, maogma, maliwanag,
Sa limpoy mo hamis mabuhay
Minamarhay mi kun ika pagbasangan
An buhay mi si-mo idusay.

==============

BUTUANON

Lupa pinangga
Anak hong Subanganan,
Lagah mo Masawa
Sugah hong dagaha

Bansa nga maawok
Bwahanan hong kabuhot.
Ang mangangayaw
Dii gid makadagina.

Ang langit nga pughaw, panganod mo,
Kaboodan, kadagatan.
Hasta simag, kutob hong berso mo
Gatud-om hong kagawasan.

Ang bandera nga pigatokay
Silaw hong kadaugan.
Ang mga bituon hasta sugah
Dii gid magsimagkadlom.

Pudo hong kalipay, hong mga mimpakabaya
Kayumo namo, paggiba mo.
Ang himaya hong kabontanakan
Kahatlokan, dii kabugaan

==============

ENGLISH

Land of the morning
Child of the sun returning
With fervour burning
Thee do our souls adore.

Land dear and holy
Cradle of noble heroes
Ne'er shall invaders
Trample thy sacred shore.

O'er within thy skies and through thy clouds
And o'er thy hills and seas,
Do we behold the radiance
feel the throb of glorious liberty.

Thy banner dear to all our hearts,
thy sun and stars alight.
Never shall its shining rays
Be dimmed by tyrants' might.

O beautiful land of love, O land of life,
In thine embrace 'tis rapture to lie.
But it is glory ever when thou art wronged
For us, thy sons, to suffer and die.

==============

HILIGAYNON

Dutang ginsimba,
Anak nga sidlanganon,
Ang iya singkal
Sa imo nagadabdab.

Duta sang gugma,
Duyan sang baganihan,
Sa manggugubat
'Di gid magpalapak.

Sa langit mong bughaw, kahanginan,
Bukid, kadagatan,
May idlak kag tibok ang dilambong
Hinigugmang kahilwayan.

Sa imo patag-awayan
Gasilak ang kadalag-an,
Dili gid mag-ugdaw kasili sang
Bituon mo kag adlaw.

Dutang nasambit sang adlaw kag gugma,
Sa sabak mo matam-is mabuhi;
Himaya sang imo mga anak
Paglinupig ka handa mapatay.

==============

ILOKANO

O Pilipinas, tampok ti kinapintas
Ti addaan puso, ay-ayatendaka
Bagnos ken baggak, perlas ti dumaya
Dimi ipalubos nga irurumendaka

Iti tangatang, ulep ken pul-oy
Bambantay ken baybay
Mangmangngeg ken mariknami't
Samiweng ni waya-waya

Ipatpategmi ti wagaywaymo
Tanda ti ballaigi

Bitbituen, Initmo, Ingget raniag
Dinto pulos nga aglidem

Daga ni gasat, ragsak
Nam-ay ken Ayat
Ta sidongmo, dayawmi ti agbiag

Ngem nadaydayawkam
A sikakanatad
Gapu kenka, iruknoymi toy biag.

==============
	
KAPAMPANGAN

Isla ning abac
Perlas na ning aslagan
Lugud mi queca
Daya mi cacawal!

Balen ming tibuan
Pugad da ring bayani
E re alusub
Ing nuan mung lugal!

Queng asul mung banua, dagat, bunduc
Tutyup ing taguimpan!
Acaquit ming saslag queng biga
Ing gloria ning calayahan!

Deng batwin at aldo
Ning quecang bandera atmo sala!
Tanda no ning diwa
At tagumpe, at deti e la matda!

Malagung labuad a quecaming palsintan
Queng candungan mu caligayan!
'Nia patia sinupil daca o piglocu
Subu m'ing bie mi qng uli mu!

==============

KINARAY-A

Banwang pinalangga,
Anak kang adlaw sa sidlangan,
Kalayong gadaba-daba,
Buhi sa imong dughan.

Banwa kang gugma,
Duyan ka baganihan,
Sa manarakay
Bukon gid magpalapak.

Sa langit mong bughaw,
Panganod, bukid, kag kadagatan,
Nagasaot nagatunog ang binalaybay
Kang hinigugmang kahilwayan.

Bandera mo, lupang halanduman,
Gasiga it kadarag-an.
Bukon gid magdurom ang sirak kang
Bituon na kag adlaw.

Kapuruan kang gugma, adlaw, kag kalipay
Katam-is gid magpuyo sa sabak mo.
Among himaya ihalad, kun lupigan kaw,
Amon kabuhi, mga anak nimo.

==============

MANOBO

Pasak pinadudjag,
Anak tu silatanan,
Kapasu pigbati,
Tu dubdob nu buhi.

Pasak sinugbahan,
Bwahanan ka tu bagani,
Tu manyupigon
Kunag pagdaugdaug.

Tu dagat kabubunganan,
Kaemag dow tu yangit nu pughow,
Madadaw na bagi aw limbay
Tu pinadudjag nu kagawasan.

Kan simag tu bandera,
Nu kadaugan migsimagsimag.
Kandin bituon aw siga ingad
Pad kuna og pagdiyuman.

Pasak mey aedow kabukahan aw pagbati,
Kinabuhi yangit kug duma ikow.
Kanami kalipay na man meyduon manyupigon,
Og pakimatoy koy da tungod ikow.

==============

PANGASINAN

Oh, Pilipinas,
Dalin min kagal-galang
Musia na dayat,
Ed dapit letakan

Simpey gayagan,
Panag-ugagepan day
Totoon lapag,
Ed dapit-seslekan.

Saray anak mo agda
Kawananen ya ibagat ed sika'y
Dilin bilay da no
Nakaukulay galang tan ka-inaoan

Diad palandey, lawak, taquel,
Dayat o no dia ed lawang
Sugbaen day patey ya andi
Dua-rua no sikay pan-sengegan.

Diad silong na laylay mo mankaka-sakey
Tan diad sika man-lingkor tan mangi-agel
Bangta dia'd akualan mo aneng-neng day silew
Diad akualan mo muet akuen day patey.

==============
	
SPANISH

Tierra adorada,
Hija del Sol de Oriente,
Su fuego ardiente
En ti latiendo está.

Tierra de Amores,
Del heroísmo cuna,
Los invasores
No te hollarán jamás.

En tu azul cielo, en tus auras,
En tus montes y en tu mar
Esplende y late el poema
De tu amada libertad.

Tu pabellón que en las lides
La Victoria iluminó
No verá nunca apagados
Sus estrellas ni su sol.

Tierra de dichas, de sol y de amores,
En tu regazo dulce es vivir,
Es una gloria para tus hijos,
Cuando te ofenden, por ti morir.

==============

TAGALOG

Bayang magiliw
Perlas ng Silanganan,
Alab ng puso
Sa dibdib mo'y buhay.

Lupang hinirang
Duyan ka ng magiting
Sa manlulupig
Di ka pasisiil.

Sa dagat at bundok
Sa simoy at sa langit mong bughaw,
May dilag ang tula
At awit sa paglayang minamahal.

Ang kislap ng watawat mo'y
Tagumpay na nangniningning;
Ang bituin at araw niya
Kailan pa ma'y di magdidilim.

Lupa ng araw, ng luwalhati't pagsinta,
Buhay ay langit sa piling mo,
Aming ligaya na pag may mang-aapi
Ang mamatay nang dahil sa iyo.

==============

TAUSUG

Hula sin bangsa,
Filipinas pagnganan
Kalasahan ta,
Mucha ha Subangan

Maharga katu in mga kamaasan
Yasag in dugu ba't hula b'yaugbugan

Dayn ha uttara sampay pa saytan
Dayn ha bud pa dagat
Kamahardikaan kakitaan
Baugbugan da sin raayat

Bituun-suga ha panji n'ya
In sinag pangdaugan
Bang man di' maka' in sahaya n'ya
Sampay pa kasaumulan

Malingkat ing hula ta iban limaya
Marayaw tuud paghulaan
Tantu, bang gubatun sin dugaing bangsa
Pa kamatay, subay baugbugan!

==============

WARAY-WARAY

Tuna han higugma
Perlas han sidlanganan
An adlaw alpanan
Han iya katahum.

Minahal nga tuna
Puyot han kabantugan
Di lulupigan
Magpasipara ha im.

Ha imo langit kabukiran
Ngan ha dagat sugad man
Hayag han buhi kasidayan
Han katalwas nga minahal.

An matahom nga im bandera
Hin kapawa nga gayod
Ha pag-awayan panlimpasog
Nga diri magdudulom.

Tuna han lipay lamrag ngan gugma
Say kapuy-anan matam-is ungod.
Ngan halad namon an kinabuhi
Kun pasipad-an an imo dungog.

==============